LIDL

LIDL Visas LIDL akcijas

Jau vairāk nekā 40 gadus mēs esam uzticams partneris tiem, kas lūkojas pēc ātras, vienkāršas un vieglas iepirkšanās. Esam pirmā vieta, kur iegādāties ikdienā nepieciešamos produktus.
Kā starptautiskam uzņēmumam, mums ir atbildība, ne tikai ekonomiski mērķi. Mūsu ikdienas darbu vada vienkāršība un koncentrēšanās uz patērētāju; atbildīga dabas resursu izmantošana; cieņa pret klientiem, darbiniekiem un darījumu partneriem. Šīs vērtības ir definētas mūsu uzņēmuma principos un uzvedības kodeksā. 
Visus mūsu darbiniekus, neatkarīgi no tā, vai viņi strādā birojā, loģistikas centrā vai veikalā, vieno kopīgas vērtības, un motivācija katru dienu padarīt "Lidl" aizvien labāku. Saviem darbiniekiem mēs piedāvājam īsu lēmumu pieņemšanas procesu un perspektīvu uzņēmējdarbības modeli. Šeit liela nozīme ir uzticamai sadarbībai, godīgumam un cieņai pret kultūru daudzveidību. Atbilstoši mūsu vadības koncepcijai, mūsu vadošie darbinieki ievēro saistošas vienošanās un strādā pie tā, lai attīstītu darbinieku talantus.
Mēs uzņemamies ekonomisku, sociālu un ekoloģisku atbildību, ik dienas strādājot pie tā, lai pilnveidotu sevi un mūsu uzņēmējdarbības modeli, sagatavojot mūsu uzņēmumu drošai nākotnei. To, ka tas atmaksājas, pierāda mūsu uzņēmuma saņemtās prestižās godalgas.
"Lidl" īpašu uzmanību piešķir kvalitātei. To apstiprina prestižas godalgas, kas piešķirtas mūsu zīmolu produktiem.
Likumu ievērošana ir ne tikai pienākums, bet arī daļa no mūsu iekšējās izpratnes par to, kā darāmas lietas. Savus darbības procesus un sistēmas mēs pastāvīgi pielāgojam normatīvo aktu prasībām. Sadarbību ar "Lidl" raksturo augsts uzticēšanās, godīguma un paļāvības līmenis. Katru sūdzību mēs uztveram ļoti nopietni.
Skatiet papildinformāciju www.lidl.lv